230V / 50 Hz (from 100V to 250V AC)Items 1 - 17 of 17